Bijaksananya Allah Turunkan al-Quran kepada Rasulnya yang ‘Umiy’

Seorang tokoh akademik terkenal yang bergelar doktor falsafah, umpamanya, apabila dia membuat pengucapan awam sesuatu idea yang agung, orang tidak teragak-agak untuk anggap itu idea yang benar datangnya dari dia sendiri. Biarpun itu sebenarnya satu idea ciplakan atau kutipan.

Sudah tentu jika yang membuat pengucapan yang sama itu seorang umiy, yang tidak tahu menulis dan membaca, orang akan segera menolaknya sebagai satu idea ciplakan dan kutipan. Kerana mana mungkin idea sehebat itu boleh datang dari orang yang tidak sekolah!

Begitulah ditanggapi kesan yang dikehendaki Allah sebagai strategi bijaksana Allah memilih Muhammad, seorang umiy, sebagai rasul Allah. Supaya tiada siapa punya alasan meragui al-Quran itu benar-benar wahyu dari Kalam Allah di mana Muhammad sekadar rasul penyampai.

al-quran.jpg

Tidak juga boleh dituduh Muhammad kutip idea itu dari mana-mana sumber kitab suci Yahudi dan Nasara, apatahlagi mampu membahasnya secara cendekiawan, lantaran normanya orang seperti Muhammad yang umiy dan tidak sekolah itu tidak akan terfikir orang untuk mampu berbuat demikian.

Oleh kerana Muhammad itu seorang umiy dan tidak sekolah, menjadi mudah untuk masyarakatnya membezakan tutur biasa orang biasa seperti Muhammad dengan tutur luar biasa yang berbau cendekiawan ketika Muhammad menyampaikan wahyu Allah. Ini penting bagi mengelak campur- aduk tutur biasa Muhammad dengan tutur Kalam Allah ketika para sahabat menghafal atau menulisnya supaya Kitab al-Quran itu dijamin sepenuhnya tutur dari Kalam Allah yang bersih dari tutur Muhammad.

Begitulah strategi bijaksana Allah itu dapat mengelak umat Muhammad dari mempertuhankan Muhammad dalam keberadaannya sebagai seorang umiy berbanding kemungkinan berlaku senario sebaliknya sekiranya Muhammad itu bertaraf cendekiawan seperti bapa saudaranya Abi Lahab.

Barangkali kita boleh memahami senario  luar biasa Isa Ibnu Maryam yang lahir dari seorang gadis perawan yang tidak pernah disentuh lelaki. Tambahan pula Isa petah dan bijak berkata-kata sejak dalam buaian lagi. Lalu umat Isa al-Masih mudah cenderung menganggap Isa itu Tuhan kerana tidak boleh membezakan antara tutur biasa Isa dengan tutur Kalam Allah yang Isa sampaikan. Apatah lagi setelah mereka sedia menganggap Isa anak Tuhan (lantaran kelahirannya yang tidak berbapa itu), lalu apa saja yang dipertuturkan Isa itu tidak lain (dianggap mereka) Kalam Allah belaka.

Firman Allah:

“Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya (agar dia mati dengan serta-merta).”

[Al-Quran, Surah 69, Ayat 44-46]

Berkata Abu Sa’id al-Khudri (ra), telah bersabda Rasulullah (saw):

“Janganlah kamu tulis apa-apa (hadis) dari aku. Dan barangsiapa yang telah menulis (hadis) dari aku selain al-Qur’an, hendaklah dia menghapuskannya.

Dan sampaikanlah ini (hadis) dari aku, tidak ada kesalahan di dalam melakukannya (yakni menyampaikan yang ini).

Dan barangsiapa yang berdusta terhadap aku dengan sengaja, maka dia akan menemui tempatnya di dalam api neraka.”

Hadis dari Abu Said Al-Khudri (ra) juga, katanya,

(Pada suatu hari) kami sedang duduk menulis apa yang kami dengar dari Rasulullah s.a.w., lalu Baginda keluar mendapatkan kami sambil bertanya:

“Apa yang kamu tulis itu?”

Kami menjawab: “(Kami menulis) Apa yang telah kami dengar dari Rasulullah”.

(Mendengar jawapan kami itu) Baginda bersabda:

“Patutkah kamu menulis (sesuatu yang lain) bersama-sama dengan kitab Allah (Al-Qur’an)? Tulislah kitab Allah itu sahaja dan bersihkanlah dia (dari kata-kataku).”

Maka kami pun mengumpulkan (hadis-hadis Nabi) yang telah kami tulis itu pada satu tanah lapang, kemudian kami membakarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s